dinsdag 25 december 2012

Meditatie ter gelegenheid van 21 dec 2012 en de volle maan van 28 dec 2012 - Mr Morya
Meester Morya,

Jouw hart is licht, jouw hart kan gezuiverd worden. Jouw gevoelens kunnen edel worden, mooi. Jouw weten kan bewuster worden, je kan bewustere keuzes maken. Al die momenten kunnen niet terzelfder tijd. Daarom is het leven aan jou gegeven, de tijd is aan jou gegeven. En toch zijn er binnen die tijd en dit tijdsgewricht schakeringen.

Bepaalde zaken zijn niet meer mogelijk om het nog eens en nog eens en nog eens te beleven. Want er zijn hele gebieden die afgesloten werden, de mens moet vooruit. De mens moet innerlijk wakker worden en wat hij fout heeft gedaan daarvan krijgt hij soms onverwacht de rekening gepresenteerd. Niet in haar volle kracht, maar iets daarvan, voldoende om je bewust te worden dat het anders kan en anders moet.

Elk van jullie is belangrijk, jullie zijn belangrijke mensen. Ik zoek mensen die streven naar hun eigen evenwicht, die zich bewust worden van zichzelf en die ruimte maken in hun hart voor anderen, die spiritueel durven leven, aan zichzelf durven zeggen dat ze geest en waarheid zijn, dat ze liefde zijn, dat ze eeuwig zijn, onbeperkt, niet gebonden aan tijd en ruimte. Mensen die vrede maken, bewust. Discipelen, leerlingen, die goed hebben geluisterd naar zichzelf, die inderdaad hebben ontdekt dat het leven de moeite waard is om voor te vechten.

En gevechten zijn er, maar ze moeten worden tot een vechten vanuit liefde, tot een streven binnen de grenzen van het bestaan die nu aan de mens gegeven zijn mogelijk te worden. Want in elk tijdsgewricht zijn unieke zaken die getoond worden door God. Hele volkeren worden gewekt om zichzelf te zijn. Meester Morya
© Geert Crevits, www.morya.org

Geen opmerkingen:

Een reactie posten