zaterdag 13 april 2013

LEVEN OP DE GOLVEN VAN EEN NIEUWE OCEAAN


 Uit de 'Maandelijkse Visioenen' door Dana Mrkich


www.danamrkich.com


We bevinden ons nu in een heel andere energetische ruimte dan die waarin we ons bevonden op het eind van onze recente evolutie-cyclus. Tot het einde van vorig jaar was het alsof we voortdurend op de roetsjbaan zaten, op de energie-golven die op onze planeet neerkwamen. De golven namen toe in intensiteit en hoeveelheid naarmate we de climax naderden van het overgangsmoment naar onze nieuwe cyclus. Daarna is het gevoel meer – ook al zal er altijd energie op ons neerkomen – dat de aanvankelijke energie-tsunami's, die bedoeld waren om heel de planeet mee te krijgen, voorbij zijn, en dat we nu leven in de wateren die gecreëerd zijn door die tsunami's.Het is als met een kleine kajak of kano proberen door het wilde water te raken waar de golven breken. Het kan erg moeilijk zijn, en er is een gevoel van opluchting eens we de open zee bereikt hebben. Natuurlijk heeft de open zee zijn eigen specifieke uitdagingen en grote golven, maar de kajak is daar op voorzien. Net zo kwamen we in deze nieuwe cyclus terecht, en we zijn dus hierop voorbereid en kijken er volop naar uit, ook al voelt het wat onbekend aan. We kunnen ons nu onzeker voelen, maar door de branding raken was echt het meest stressvolle deel wat ons lichaam betreft.

Velen van ons hebben de laatste maanden gezondheidsproblemen gehad, die we de vorige jaren of nooit eerder gehad hebben (verkoudheden, griep, allergieën, zwaarte in de borst, vermoeidheid). Er zijn verschillende redenen daarvoor, en een ervan is dat onze energielichamen zich al zo lang constant in een adrenaline-rush en in een toestand van anticipatie en voorbereiding bevonden naarmate we de climax naderden, omdat we wisten hoe belangrijk het was dat we er allemaal doorheen raakten. Het is als artiesten die twee shows per dag doen, 7 dagen per week, maanden aan een stuk, en nooit ziek zijn, tot de dag dat ze vakantie nemen, en dan stort het lichaam plots in door uitputting, en zo spenderen ze dan hun vakantie in bed met griep. Over de andere redenen hebben we het straks.

Als je een toenemend gevoel hebt dat de 'tsunami van verandering' nog moet komen, is dit omdat de fysieke laag later reageert op energetische verschuivingen. Hoe groter de kloof tussen de fysieke dichtheid van iets en de nieuwe hogere vibratie, hoe langer het duurt eer het fysiek verschuift, ineenstort of transformeert, en het is niet langer de vraag 'of' het fysiek zal verschuiven, maar 'wanneer'.
Dit is nu van toepassing op alles op deze planeet. Het is nu onze dagelijkse realiteit dat alles in staat van verschuiving is, waarbij alles op zijn eigen manier op zijn eigen tempo verschuift, binnen de algemene versnelde overgangsperiode waarin we ons nu bevinden. Zelfs het mainstream dagelijkse nieuws geeft ons voldoende bewijs hiervan.

De binnenkomende golven triggerden binnen in ons veel van de laatste restanten van wat er nog moest losgelaten worden vooraleer we toegang kregen tot een nieuw level van onszelf in onze nieuwe evolutie-cyclus. In deze nieuwe cyclus is de energie van die golven natuurlijk volop aanwezig, maar in plaats van ze zoals vroeger vooral van boven te voelen binnenstromen, ervaren we ze nu als deel van onze omgeving. Ze zijn aanwezig in een oceaan/rivier-achtige vorm hier op Aarde, in de Aarde, in ons en overal rondom ons.
We hebben baat bij de hoog vibrationele energie in deze wateren, die ons verder blijft wakker spatten, en net dat activeert wat slapend was, om te blijven loslaten wat niet meer past bij onze verdere reis. We leren hoe in deze nieuwe wateren te leven, en hoe ze het best te gebruiken, en het fysieke domino-effect te zien van die binnenkomende golven, het onvermijdelijke domino-effect door het feit dat we allemaal nu in een nieuwe energetische oceaan leven.

Velen die dit lezen hebben al veel van hun innerlijk en uiterlijk verschuivingsproces ervaren, en vaak zal je anderen door hun proces zien gaan, en zal je de wereld zelf door zijn proces zien gaan op maatschappelijk, sociaal, politiek en globaal niveau, en zal je deze processen steunen, als je je daartoe geroepen voelt.
We leven nu in een wereld, op een planeet, met een mensheid, waarbij ieder levend wezen, systeem en structuur geraakt wordt door deze golven die ons stap voor stap tot onze volgende evolutie-fase activeren.

Elk levend wezen, systeem en structuur zal zijn eigen manier van verschuiven en transformeren hebben, en ieder zal zijn eigen hoeveelheid tijd nodig hebben, maar alles gebeurt op deze nieuwe tijdlijn. Of iets of iemand compatibel is met deze nieuwe tijdlijn, dat is een andere vraag. Er is zeker veel niet compatibel, en dat zal dan ook de komende jaren worden losgelaten of getransformeerd. Wanneer je dus iets ziet dat waarschijnlijk niet compatibel kan zijn met een nieuwe, meer geëvolueerde maatschappij, en wanneer je dan denkt dat ' We misschien toch niet alles verschoven hebben omdat die persoon, die attitude, dat systeem, die onrechtvaardigheid niet past bij een hoog vibrationele wereld', weet dan dat wat je ziet een direct voorbeeld is van iets dat nog gaat veranderen of schoongemaakt worden. Dood en wedergeboorte (letterlijk en figuurlijk), processen van ineenstorting, transformatie, hernieuwing, ontwaken en oprijzen zullen bij velen gebeuren (bij de massa en de mainstream), als gevolg van het nu leven in de energie van een nieuwe vibratie.

Deze processen houden ook de ontmanteling in van onze eigen persoonlijke identiteiten omdat die niet langer congruent zijn met onze nieuwe intenties en richting. Ze houden een grotere belichaming in van ons authentieke zelf op welke manier ook goed aanvoelt voor ons. Sommigen onder ons zullen proberen productief te zijn in de creatie van nieuwe systemen en levenswijzen, anderen zullen van dienst willen zijn van de miljoenen mensen die nu pas ontwaken, anderen zullen zo biologisch, holistisch, passie-vol, vreugdevol en/of creatief mogelijk proberen te leven. Wanneer we allemaal in echte, authentieke harmonie leven met ons authentieke zelf (in tegenstelling tot leven vanuit ons ego/thema's/starre overtuigingen), dan kunnen we een wereld creëren waarin we allemaal in harmonie leven met elkaar en met onze omgeving.

Dit klinkt idealistisch, maar we kwamen hier voor niets minder dan dat. Denk daar altijd aan wanneer je de handdoek in de ring wil gooien. Dat wil niet zeggen dat we allemaal hetzelfde worden of hetzelfde willen. Harmonie komt door het respecteren of zelfs vieren van de onderlinge verschillen en variaties in handelen.
De golven die we vorig jaar ervaarden, namen toe in sterkte en snelheid tot ze hun climax bereikten, waarna we in een wijde en quasi eindeloze oceaan terecht kwamen. Het gevoel van steeds maar weer rond te draaien in een wassen-draaien-spoelen-cyclus is vervangen door het wat vreemde gevoel van rond te dobberen in een uitgestrekte watervlakte, zonder zeker te zijn waar je bent of wat je verondersteld wordt te doen. Er zijn anderen rond jou die hetzelfde voelen, en steeds meer mensen spoelen vanuit die tunnel de oceaan in, dus dat is toch al goed te midden van al die verwarring en isolatie van voordien.

Stel je nu voor dat de werkelijkheid die 'tijd' is, eerder is als een lijn. Ze bestaat alleen Nu, alleen ons punt van bewustzijn bepaalt waar op die lijn we ons bevinden. Dus, zelfs al zijn we allen op de 'verschuivings -'tijdlijn geraakt op het niveau van ons collectief bewustzijn, toch voelen groepen mensen bepaalde aspecten van de verschuiving in hun leven anders aan. Sommigen onder ons dobberen rond in de grote oceaan terwijl anderen nog altijd door de wassen-draaien-spoelen-cyclus gaan. Meer mensen in de mainstream ervaren nu wat de 'eerste golf' en 'tweede golf' een tijdje geleden ervaarden, het ontmantelen van al wat niet in aflijning is met iemands authentieke zelf en de onthulling van al dat niet in aflijning is met onze hoogste waarheid en potentieel, zowel persoonlijk als op wereldvlak. Velen ervaren dit als iets heel nieuws, waar anderen die al lang op pad zijn dit nu op een nieuw en dieper level ervaren.

Stel je voor dat je uit iets ontwaakt dat voelt als een vorig leven, en je ziet jezelf een nieuw leven beginnen. Je bent niet alleen pasgeboren, je bent ook een volwassene, ook al lijkt het concept over van een bepaalde leeftijd zijn raar en onbelangrijk. Je kan alles hebben, van een golf tot een superhelder idee over wat je lijkt te gaan doen met dit nieuwe leven. Dit voelt tegelijk opwindend, overweldigend en zelfs disoriënterend aan (het is echt her-oriënterend). Dit is wat miljoenen mensen nu ervaren wanneer we onszelf zien wakker worden tot nieuwe bewustzijnslagen en leven in een heel nieuw vibrationeel veld.

Ons leven moet nu minder gaan over het voortdurend omgaan met altijd veranderende energieën, maar meer over te ontdekken hoe het beste te werken met, hoe het beste gebruiken van en leven in deze nieuwe energie rond ons. Dat zal focus vragen, en een goede verbinding met je eigen Zelf. Een groot deel van onze mensheid en collectieve fysieke werkelijkheid bevindt zich nog altijd in de wassen-draaien-spoelen-cyclus, dus zal er veel stroming en verandering rond ons zijn. Je zal zelf voelen in je eigen Zelf wat negatief is en je afleidt, of wat je roept om meer aandacht.

Als we even teruggaan naar de fysieke gezondheidsproblemen die velen onder ons ervaren: zelfs al zijn we nu in een heel nieuwe vibrationele ruimte, toch heeft de verschuiving het loslaten getriggerd van alle oude dichtheid in anderen. Als gevoeligen pikken we dit allemaal op, dus is het belangrijker dan ooit om onze energie te beschermen, om sterke grenzen te zetten energetisch, mentaal, emotioneel en fysiek, en bewust te zijn van wat we onszelf toestaan om op te pikken. Regelmatige schoonmaak, centeren en onze energie beschermen voelt momenteel heel belangrijk. Je kan dit met smudgen, of door te affirmeren: 'Ik beveel dat al wat niet van mij is terugkeert naar de rechtmatige eigenaar, en ik vraag dat al wat van mij is nu naar mij terugkeert.' Een andere beschermende/centerende affirmatie die ik gebruik is: 'Ik ben gevuld met liefde, omringd door liefde en geleid door liefde'.

Een dagelijkse gewoonte om verbinding te maken met je zelf voelt ook als heel belangrijk aan nu. Dat kan meditatie zijn, in de natuur zijn, wandelen, een dagboek schrijven, of een dagelijkse affirmatie gebruiken. Ik affirmeer dagelijks: 'Ik ben verbonden met mijn hoger zelf, de hoogste bron van waarheid, liefde en licht, en de kern en het hart van Moeder Aarde.'
Ik affirmeer ook: 'Ik ben afgelijnd op mijn best mogelijke zelf, best mogelijke werkelijkheid en best mogelijke beweging voorwaarts op alle levels: fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel, cellulair, Dna, voorouderlijk, en etherisch, ook alle chakra's.'

Als dit resoneert met jou, gebruik het dan alsjeblief of creëer zelf een affirmatie die je verbinding laat voelen. Je kan het snel en makkelijk doen en het helpt om er een gewoonte van te maken, bijvoorbeeld het zeggen telkens je een douche neemt, of wanneer je je stretcht na een wandeling.
We voelen ook intenser wanneer iets niet in aflijning is met ons authentieke zelf en onze hogere vibratie. Zo kan iets dat vorig jaar een minieme fysieke irritatie opwekte, dit jaar heel duidelijk fysiek manifesteren, zodat we echt alles opruimen wat nodig is.

In deze nieuwe vibratie zullen mensen niet meer op dezelfde manier een 'leraar' of een 'healer' nodig hebben, omdat we ons bewustzijn hebben uitgebreid zodat we ons al wat we weten herinneren. Toch zullen veel mensen nog altijd iemand nodig hebben die hen hun eigen wijsheid en waarheid helpt te zien, horen, voelen en herinneren – niet vanuit een visie van 'Ik zal het je leren', of 'Ik zal jou healen', maar vanuit een visie dat 'Ik je kan herinneren aan wat al aanwezig is in jou.'

Vroeger stroomden mensen in kudde naar zij die een toorts vast hielden, op zoek naar antwoorden, in de overtuiging dat die persoon alleen de kennis had die zij nodig hadden. Nu moeten zij die een toorts vasthouden dat doen met integriteit, en het gebruiken om een licht te schijnen op anderen, om hen te helpen hun eigen toorts te vinden.

Nu we in de nieuwe cyclus zijn is het alsof de dam doorbroken is zodat we kunnen doorstromen naar delen van de rivier die we nooit eerder gezien hebben. Het is elke dag, elk moment, onze eigen keuze in welk deel van de rivier we zwemmen. We kunnen tijd spenderen in het oude deel, of het nieuwe deel, en geen van beide is beter of slechter. In de hogere rijken gaan hoog vibrationele zielen de hele tijd naar beneden naar 'lagere' levels om zielen te helpen op te stijgen.

Soms willen die zielen niet naar boven omdat ze zich op hun gemak voelen waar ze zijn, of omdat men ze nodig heeft waar ze zijn, of omdat ze niet klaar zijn om al op te stijgen. Probeer niet te oordelen over waar jij bent of waar iemand anders is, omdat, waar je ook geland bent, je precies daar bent geland omdat op een bepaald level een deel van je vibrationele werkelijkheid tot dat level werd aangetrokken.

Als je dat niet leuk vindt, neem dan een minuut om bewust te worden en jezelf te vragen waarom je net in dat deel van de rivier, in die situatie, in dit patroon bent. Je ziel heeft misschien een heel ander antwoord dan wat je verwachtte. Je kan je ziel deze dingen vragen in meditatie of door een dagboek bij te houden. Een dagboek bijhouden is een heel goede manier om je emails te checken van je eigen ziel/zelf.

Ons oprijzen in onze nieuwe wereld kan een anti-climax lijken voor velen die een veel dramatischer verloop hadden verwacht om onze officiële binnenkomst te markeren. In een bepaald opzicht zou de natuur ons tot de overtuiging willen brengen dat geboorte vanzelfsprekend is, en velen zijn verbaasd achtergebleven en vroegen zich af waar dat dan eigenlijk te zien was. De overgang van winter naar lente gebeurt niet in één nacht; de sneeuw smelt heel traag, de nieuwe jonge blaadjes verschijnen op lege takken, en nieuw leven wordt geboren. We dachten dat onze verschuiving meer zou zijn zoals een emotionele geboorte, maar misschien gebeurt het meer zoals een seizoensovergang in de natuur, of zoals de overgang van dag naar nacht. Het verschil tussen winter en lente, of dag en nacht, is groot, totaal en het zijn twee andere realiteiten. Zo zal ook deze nieuwe cyclus anders zijn dan de vorige, maar het is alleen moeilijk te zeggen wanneer je in het stadium bent van de 'luttele groene blaadjes' of van de 'dageraad die net aanbreekt', zeker wanneer je een volledig theater verwachtte met muzikale soundtrack erbij.

Het is niet te bedoeling om iedereen te overtuigen dat de verschuiving er wél is geweest of aan de gang is, als dat eigenlijk niet waar is. Kijk zelf rond met je eigen ogen. Inderdaad, er is veel stuk. Inderdaad, er is nog veel mis met de wereld. Maar kijk toch naar hoe mensen aan het ontwaken zijn, kijk naar de verhalen die verschijnen in de sociale media, de onthullingen die gebeuren, de geheimen die niet langer geheim kunnen blijven, de emotionele reacties van de massa op gebeurtenissen en wetten die we als samenleving niet langer willen tolereren.

Ook al zien we rond ons zeker nog veel sneeuw, en duisternis, toch is er daaronder zeker een groeiende golf van tekenen die in feite het begin zijn van een nieuw seizoen, en een nieuwe dag. Er is een overvloed aan forums die je zullen vertellen dat deze nieuwe tijd helemaal gaat over de komst van een nieuwe wereldorde gecreëerd door Illuminati, en dat WO III eraan komt, en slavernij.

Maar dit is de realiteit van waaruit we komen. Als mensheid zijn we net collectief doorheen de donkere nacht van de ziel gegaan. De winter wordt niet gevolgd door winter deel 2. de nacht wordt niet gevolgd door nacht deel 2. De mensheid is nu bedoeld om levens te hebben in vrijheid, bekrachtiging, waarheid, rechtvaardigheid en harmonie. In de natuur brengen de grootste krachten de grootste veranderingen, hoewel het niet de kracht zelf is die de verandering creëert.

De kracht is eerder de katalysator tot verandering. Van daaruit is het onze keuze, onze verantwoordelijkheid, over wat we gaan doen met de nieuwe situatie.
De intense barensweeën leiden tot de geboorte van een baby. Hoe belangrijk en levens-veranderend het geboorte-moment ook is, het is toch wat voorbij de geboorte gaat dat ons echt transformeert.
De geboorte opent een portaal naar een nieuw leven, niet alleen voor de pasgeborene, maar voor al diegenen die met hem of haar verbonden zijn, en het is het leven in dit nieuwe leven dat elke dag weer opnieuw onze nieuwe werkelijkheid creëert.

De wind van een orkaan of de golven van een tsunami kunnen in enkele minuten tijd vernietiging veroorzaken, maar het einde van de gebeurtenis is helemaal niet een eind maar een nieuw begin. Het is het begin van het schoonmaak- en evaluatieproces.

Het is het begin van het rouw- en healingproces. Het is het begin van het heropbouw en hernieuwingsproces. Stilaan wordt een nieuwe wereld gecreëerd boven op de as en het puin van de oude. En zo zal het zijn met onze wereld.


Dana Mrkich
Vert. Fran Tielemans

Geen opmerkingen:

Een reactie posten